Хидроизолация на мазе и подземни съоръжения

Подземни хидроизолации на сгради и съоръжения – обща информация

В повечето случаи подземните части на сградите и съоръженията контактуват с почвени слоеве, в които се намират почвени или филтриращи атмосферни води. Предпазването на конструктивните елементи и използваемите подземни помещения от действието на тези води се осъществява чрез подземните хидроизолации. В някои случаи подземните хидроизолации могат да предпазват подземните части на сградите и от води, които се показват във височина от водоносните почвени слоеве по капилярен път.   Още…

Хидроизолация за основи и резервоари

Видове хидроизолации за основи и резервоари

Хидроизолационните материали за основи и резервоари са на циментова основа с добавки за водоплътност. Такъв продукт е  Sika® Topseal 107 Elastic или Aquamat – Elastic от Isomat. Topseal или Aquamat  може да бъде използван при водно налягане (позитивно или негативно) или при влага, в стари и нови конструкции, вертикално или хоризонтално; за мазета, за резервоари за вода, подземни гаражи, специални съоръжения, тунели, плувни басейни, пречиствателни станции. Topseal  е подобен на бетона и става неразделна част от повърхността, където е положен. Високата му адхезия позволява използването му при негативно водно налягане. Още…

Хидроизолационни битумни мушами

I. Класификация:

 Хидроизолационните материали се делят основно  на два вида:

1.    Битумни рулонни хидроизолации :

– Окислен битум – воалити;

– Модифициран битум :

  • APP модифициран битум
  • SBS модифициран битум.

2.    Хидроизолационни битумни продукти.

Хидроизолационните битумни мушами се произвеждат от:

  • окислен битум – използва се най-често при воалитите
  • битум, модифициран с полимери.

Като модификатор на битума най-често се използват два вида полимери: изкуствен  каучук SBS (стирол-бутадиен-стирол) и пластик APP (атактен полипропилен), изобретен в Италия. Още…

Течни хидроизолации

СнимкаОписание
Хидроизолация двукомпонентна Top-Seal 107 (A+B) - 25 кг. сив (Sika)Хидроизолация двукомпонентна Top-Seal 107 (A+B) - 25 кг. сив (Sika)
Описание: SikaTop Seal 107 е двукомпонентен, готов за употреба строителен разтвор с нисък модул на еластичност, на база цимент, модифициран със специални синтетични полимери и микросилиций, съдържащ химически добавки. Може да бъде армиран с алкално-устойчива мрежа от фибро стъкло за хидроизолация на основи, изпитващи напрежения на огъване.
Области на приложение SikaTop Seal 107 е продукт за многостранно приложение, способен да издържа високо положително хидростатично налягане и ниско отрицателно налягане.
Основните области на приложение са:
хидроизолация и защита на хидравлични конструкции като: водосборници, резервоари, плувни басейни, бетонни тръбопроводи, мостове, канали;
вътрешна хидроизолация на тухлени и каменни зидове, стоманобетонни стени и подове в сутерени за защита от проникване на влага;
защитно изолационно покритие на балкони, тераси, малки бетонни покриви, като защитно покритие на други бетонни повърхности против неблагоприятни атмосферни въздействия

Цена 25 кг. : 58.50 лв.

Хидроизолация еднокомпонентна AquamatХидроизолация еднокомпонентна Aquamat - 5 и 25 кг. сив (Isomat)

Цена 5 кг. : 9.32 лв.
Цена 25 кг. : 40.20 лв.

Хидроизолация мазана GT11Хидроизолация мазана GT11 - 5 и 25 кг. (Теразид)
Описание:
Хидроизолационна смес в готов за нанасяне вид и възможност за лесно полагане. Предназначена е за хидроизолация на всички елементи от сградата, с изключение на плоски покриви, подложени на директно слънчево греене, като осигурява гъвкав и без фуги защитен слой.
Прилага се в различни части на вътрешни помещения под керамични настилки и облицовки /бани, перални и мокри помещения и други/. Също така за изолация на основи и стени под нивото на терена на битови и промишлени сгради като защита от капилярна влага и високо ниво на подпочвени води, а също за изолация в декоративни басейни, цветарници и други.
Хидроизолационният продукт "ТЕРАЗИД GТ-11" е приложим за хоризонтални и вертикални повърхнини, покрива фини пукнатини и е с отлична адхезия към различни строителни основи: бетон, циментопясъчни замазки, вароциментови мазилки, етернитови плоскости и други. Изолационният слой подлежи на боядисване с алкидни бои след окончателното си изсъхване.

Цена 5 кг. : 19.60 лв.
Цена 25 кг. : 76.03 лв.

Спомагателни материали за хидроизолация

Спомагателните хидроизолационни материали:

  • Армировки:

АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА

Стъклофибърна мрежа за усилване на хидроизолационни покрития.Армировъчна мрежа за хидроизолации

Мрежа с ширина 100 см. Стъклофибърна мрежа за площно усилване на хидроизолационни покрития (еластична мембрана ISOFLEX), специално за случаи, при които има наличие на много пукнатини.
Тежест: около 65 гр./м.2.
Каре: 1 мм. x 2 мм.

Още…

Рулонни хидроизолации

Ако проявявате интерес, може да отправите запитване за количество, или направо да поръчате рулонна хидроизолация. След попълване на запитването или поръчката обучен консултант ще се свърже с вас.

СнимкаОписаниеПромоционална цена с ДДС

Хидроизолация воалит стъклен воал без посипка APP 2 кг./кв.м. PRIMA - 10 кв. мБЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ*

21.76 лв.


Хидроизолация воалит стъклен воал без посипка APP 3 кг./кв.м. PRIMA - 10 кв. мБЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ*

27.17 лв.


Хидроизолация стъклен воал

Хидроизолация воалит стъклен воал с посипка APP 4.0 кг./кв.м. - 10 кв. м. червена PRIMAБЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ*

33.16 лв.


Хидроизолация стъклен воал

Хидроизолация воалит стъклен воал с посипка APP 4.0 кг./кв.м. - 10 кв. м. сива (Аквастопер)36.00 лв.


Хидроизолация стъклен воал

Хидроизолация воалит стъклен воал с посипка APP 3.5 кг./кв.м. - 10 кв. м. сива(Аквастопер)33.48 лв.


Хидроизолация полиестер без посипка APP 3 кг./кв.м. - 10 кв.м. (Аквастопер)33.00 лв.


Хидроизолация полиестер без посипка APP 4 кг./кв.м. - 10 кв.м. (Аквастопер)40.00 лв.


Хидроизолация стъклен воал

Хидроизолация полиестер с посипка 4.0 кг./кв.м. - 10 кв.м. сива (Аквастопер)44.46 лв.


Хидроизолация стъклен воал

Хидроизолация полиестер с посипка APP 4 кг./кв.м. - 10 кв.м. червена (Аквастопер)43.56 лв.


Хидроизолация стъклен воал

Хидроизолация полиестер с посипка APP 4.5 кг./кв.м. - 10 кв.м. сива (Аквастопер)45.00 лв.


Хидроизолация стъклен воал

Хидроизолация полиестер APP без посипка 3 кг./кв.м. - 10 кв.м. Edelbit Италия (Novaglas)54.60 лв.


Хидроизолация стъклен воал

Хидроизолация полиестер с посипка APP 4.5 кг./кв.м. - 10 кв.м. сива Edelbit (Novaglas)69.00 лв.


 

Окислен битум – характеристики, предимства и недостатъци

Модификатор – Окислен битум:

Описание на процеса „окисление“:

Изменение на свойствата на битума посредством „натоварване“ на молекулите на въглеводорода с атоми на кислорода, т.е. предизвиква се ускорено стареене с цел придаване на постоянни физикомеханични свойства на битума при определени температурни диапазони. Още…

Маркировка при рулонни хидроизолации

Маркировка на рулонните материали (при продуктите на Техноникол)

Унифлекс Е К  П

1. – тип на използваната основа:

  • О – органическа основа (картон);
  • Е – полиефирна основа – нетъкан полиестер;
  • Т – скелетна стъклотъкан-стъклоплатно;
  • С – мека стъклотъкан;
  • Х – стъклен воал. Още…

Кои материали са подходящи при хидроизолация на тераса

Хидроизолационни материали за тераси и стени

Хидроизолационните материали за тераси и стени са водоустойчиви материали на база висококачествени, еластомерни смоли, предлагащи качествено хидроизолиране и висока еластичност.

Продуктът Sikalastic®-400N Elastic (Алтернативата е Isoflex от Isomat) е готов за използване, водонепропусклив течен материал за хидроизолация на плоски покриви, стени, балкони. След полагането на материала се получава водонепропусклива мембрана с висока еластичност, без фуги и пукнатини. Още…