APP Модифицирани мушами

Рулонните изолации от битум модифициран с APP имат повишена топлоустойчивост от 130 – 150ºC, а тези от окислен битум само 70-80ºС. Това тяхно свойство позволява да се изпълняват хидроизолации на покриви по вертикални и силно наклонени повърхности. Така APP модифицираните битумни хидроизолации намират най-широко приложение при направата на хидроизолационна система на плоски стоманобетонни покриви. Идеално решение за работа в горещите летни дни – минимален риск от стичане и омекване при работа – предимство пред всички останали хидроизолации. Също така APP модифицираните битумни хидроизолации са подходящи за изпълнение на мостови хидроизолации при директно полагане на асфалтобетона върху тях,  което е немислимо за мушами от окислен битум. Стареенето на тези мушами се проявява 3-4 пъти по-бавно в сравнение с мушамите от окислен битум. Пукнатини в APP модифицираните битумни хидроизолации се появяват след 10 -15 г., както е при тези от окислен битум.

Структура на APP мушама:Хидроизолации - структура APP мушама

 1. Полиетиленово фолио/ минерална посипка
 2. АРР модифициран битум
 3. Носеща основа от нетъкан полиестерен филц
 4. Полиетиленово фолио

Подходящи за:

APP мушамите са предназначени за употреба при хидроизолационни работи на:

 • Плоскости изложени на механични въздействия като вибрации, удари или натиск
 • Покривни плоскости подложени на високи динамични натоварвания – метални покриви и покриви на промишлени сгради
 • Покривни плоскости изложени на високи атмосферни температури
 • Наклонени повърхности
 • Мостове и тунели

Разновидности:

 • Според теглото на материала: 3,0 кг/м2, 3,5 кг/м2, 4,0 кг/м2 или 4,5 кг/м2, 5 кг/м2
 • Според завършващото покритие: минерална посипка; полиетиленовфилм; алуминиево фолио; противокоренов филм; геотекстил

Начин на полагане:

APP мушама  се полага чрез газопламъчно заваряване или залепване с топъл битум.При нови конструкции битумните мушами се полагат задължително в два пласта. Първият пласт е от битумна мушама без посипка, а вторият трябва да бъде защитен от UV лъчите – с минерална посипка или алуминиево фолио. Полагане на мембраните: има три начина за полагане – свободно, точково и цялостно залепване. В зависимост от конкретния случай изборът на начина на полагане се прави след като се отчетат редица фактори:

 • При сглобяеми конструкции, където има деформации, се прилага точково залепване или свободно полагане на мушамата. Вторият пласт задължително са залепва цялостно върху първия;
 • Покривна морфология – при големи наклони първият пласт се закрепва с пирони, а вторият се залепва изцяло върху първия;
 • Ветровите условия на местността;

Експлоатационият срок на тези материали е над 30 години!

Качествени характеристики:

 • Отлични физико-механични характеристики
 • Висока устойчовост на механичен пробив
 • Устойчивост срещу микроорганизми
 • Висока степен на защита срещу ултравиолетови лъчи
 • Изключителни якост на опън и относително удължение
 • Отлична адхезия
 • Повишена топло- и студоустойчивост

Comments are closed.