Хидроизолация за основи и резервоари

Видове хидроизолации за основи и резервоари

Хидроизолационните материали за основи и резервоари са на циментова основа с добавки за водоплътност. Такъв продукт е  Sika® Topseal 107 Elastic или Aquamat – Elastic от Isomat. Topseal или Aquamat  може да бъде използван при водно налягане (позитивно или негативно) или при влага, в стари и нови конструкции, вертикално или хоризонтално; за мазета, за резервоари за вода, подземни гаражи, специални съоръжения, тунели, плувни басейни, пречиствателни станции. Topseal  е подобен на бетона и става неразделна част от повърхността, където е положен. Високата му адхезия позволява използването му при негативно водно налягане.

Приложение на различните видове

Sika® Topseal 107 (Aquamat Elastic на Isomat) – използва се за хидроизолация на здрави бетонови повърхности, тухлени и каменни стени, резервоари, балкони, тераси, зелени покриви.

Друг такъв продукт е SikaMur® (Aquamat – Penetrate на Isomat) – прилага се за защита от капилярна влага. Капилярните сили предизвикват покачване на подпочвените води по стоманобетонни или тухлени стени. Това покачване води до овлажняване на стените на  кота „терен “. Материалът създава хоризонтална преграда срещу капилярното покачване на водата. Изпълнява се в основата на стените.

За мигновено спиране и запечатване на течове се използва Sika® 4A (Aquafix на Isomat). В строителни разтвори – за бързо възстановяване на бетонови повърхности.

Всички тези изолационни продукти притежават отлична адхезия към бетон, тухлена или каменна зидария. Нанасят се с четка. Някои от тях са двукомпонентни – суха смес + еластификатор. Те са по-подходящи за повърхности, които имат или се очаква да имат пукнатини, поради свивания и разширения или вибрации. Използват се за повърхности, които ще се покрият с плочки, термоизолационни плоскости, басейни, резервоари за питейна вода.

Comments are closed.