Хидроизолация на мазе и подземни съоръжения

Подземни хидроизолации на сгради и съоръжения – обща информация

В повечето случаи подземните части на сградите и съоръженията контактуват с почвени слоеве, в които се намират почвени или филтриращи атмосферни води. Предпазването на конструктивните елементи и използваемите подземни помещения от действието на тези води се осъществява чрез подземните хидроизолации. В някои случаи подземните хидроизолации могат да предпазват подземните части на сградите и от води, които се показват във височина от водоносните почвени слоеве по капилярен път.  
Подземните хидроизолации са поставени по време на експлоатация на сградите и съоръженията в тежки условия: постоянно или периодично хидростатично или хидродинамично налягане, деформации от слягане на земната основа и др. като се има предвид, че ремонтните работи на този вид изолации е многократно по-скъп и труден в сравнение например с покривните изолации. Поради тази причина трябва да има задълбочен подход както при тяхното проектиране , така и при изпълнението им.

Основни изисквания при проектиране и изпълнение на подземни хидроизолации.

Осигуряването на експлоатационна надежност и дълготрайност на подземните хидроизолации налага по време на тяхното проектиране и изпълнение да се вземат предвид следните по-важни изисквания:
Бетонът на ограждащите конструкции на подземната част на сградата или съоръжението да бъде с определен клас по водонепропускливост независимо от това, че ще бъде изпълнявана хидроизолация. По този начин се получава една допълнителна сигурност за изолирането на подземните помещения от проникването в тях на почвени води.
Основата, върху която се полага хидроизолацията трябва да бъде равна и гладка, а когато това не е постигнато се налага изпълнението на изравнителна замазка от цименто-пясъчен разтвор марка М20 с дебелина 2-3 см.

– При подземните хидроизолации от битумна рулонна хидроизолация броят на пластовете както и общата дебелина на хидризолационният пакет зависи от водния напор и от вида на хидроизолационния материал.

Използват се следните видове хидроизолации:

 1.Битумни,рулонни хидроизолации с газопламъчно поставяне
Препоръчва се дебелината на мушамата да е 4мм и да има SBS модифициран битум. В този случай броят на пластовете е както следва: 2 пластта при воден стълб (Н) с височина до 2,5м , 3 пластта при Н < 4,0м, 4 пластта при Н < 5,0 м.

2.Самозалепващи се за бетона хидроизолации Preprufe и бентонитова хидроизолация Dual Seal – еднопластово.

3.Хидроизолации на цименова основа – запечатват бетоновите повърхности и поради абсолютното сцепление с основата може да се прилагат и от пасивната страна на водния натиск.

 Защита на хидроизолацията

При изпълнение на обратния насип се осигурява натисково натоварване на хидроизолацията по стените най-малко 0,1 МРа, от което може да се получи деформация на хидроизолация положена по вертикални стени по открит способ. По тази причина е необходимо да се осигури защита на хидроизолацията по един от следните начини:

1. Чрез монтаж на дренажна, защитна мембрана от високо плътен полиетилен – HDPE с търговско название Guttabeta

Монтаж на дренажна, защитна мембрана от високо плътен полиетилен2.Чрез монтаж на плоскости от екструдиран пенополистирол ТИКТАС 4-5 см.

Монтаж на плоскости от екструдиран пенополистиролХидроизолацията по дъно върху подложен бетон (с положен върху него геотекстил обиращ неравностите на бетона) трябва задължително да бъде защитена със защитен, предпазен бетон с дебелина 5-7см, армиран със заварени мрежи Ф4 или по-дебели.

Видове хидроизолации в зависимост от разположението им спрямо водния напор

В зависимост от разположението им спрямо действуващия върху тях воден напор подземните хидроизолации се подразделят на:

1.Хидроизолации откъм страната на водния напор

Този тип изолации се разполага по външните повърхности на изолираната подземна част на сградата или съоръжението и за по-кратко е добил известност термина „външни“ подземни хидроизолации – открит способ. При басейни, резевоари и подобни съоръжения хидроизолация се поставя и от двете страни на изолираната конструкция.

За основи на сгради броят на пластовете хидроизолации от полимер-битум зависи от големината на хидростатичното налягане, което оказват почвените води, но най-често от 2 до 4 слоя при дебелина на отделния слой 3,0 мм.
Употребата на SBS полимер-битумна мушама за дъно и стени в основи при двустранен кофраж на стените (открит способ). Продуктът който препоръчваме го споменахме по-горе и се казва Polyelast Extra. Има много добри показатели като температура на полагане до минус 25 °С, дебелина 4,2 мм. и армировка полиестер 200 гр. което предопределя отлични разширения на битума при деформация на опън и високи показатели на силата на скъсване. Повече може да научите в статията за SBS изолации.

2. Мазана хидроизолация от вътрешната страна на сградата. Такъв продукт е  Sika(r) Topseal 107 Elastic или Aquamat -Elastic от Isomat. Topseal или Aquamat  може да бъде използван при водно налягане (позитивно или негативно) или  при влага, в стари и нови конструкции, вертикално или хоризонтално; за мазета, за резервоари за вода, подземни гаражи, специални съоръжения, тунели, плувни басейни, пречиствателни станции.

¹Preprufe – използва се при пилотно фундиране – „ Preprufe 300 R “ – най-високият клас мембрана, която се състои от първи пласт HDPE (високоплътен полиетилен) и втори пласт самозалепващ се слой, който по физичен начин се свързва с наливащия се върху него защитен бетон мин. 80 мм. Върху защитния бетон се реди арматурата за фунд. плоча. Уникалността на тази хидроизолация се състои в това, че при евентуален теч (от механичното нараняване при полагането на арматура), същият се локализирал. Водата не може да мигрира поради химичната връзка на изолацията с бетона.

²Dual Seal – хидроизолация, която комбинира свойствата  на два от най-ефектните хидроизолационни материали – високоплътен полиетилен и каширан върху него бентонит.

Comments are closed.