Хидроизолационни битумни мушами

I. Класификация:

 Хидроизолационните материали се делят основно  на два вида:

1.    Битумни рулонни хидроизолации :

– Окислен битум – воалити;

– Модифициран битум :

  • APP модифициран битум
  • SBS модифициран битум.

2.    Хидроизолационни битумни продукти.

Хидроизолационните битумни мушами се произвеждат от:

  • окислен битум – използва се най-често при воалитите
  • битум, модифициран с полимери.

Като модификатор на битума най-често се използват два вида полимери: изкуствен  каучук SBS (стирол-бутадиен-стирол) и пластик APP (атактен полипропилен), изобретен в Италия.

Битумните мембрани, изпълнени на  база битум-полимери имат значително по-добри  технически свойства и дълготрайност в сравнение с тези от окислен битум, поради което тенденцията в съвременното производство е към  APP и SBS модифицираните битумни хидроизолации.

Битумните мушами се използват основно за хоризонтални повърхности (тераси и мостове). В зависимост от случая те се предлагат с подсилващи смеси на битумна основа, дълготрайна армировка и UV защита.

Comments are closed.