Спомагателни материали за хидроизолация

Спомагателните хидроизолационни материали:

  • Армировки:

АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА

Стъклофибърна мрежа за усилване на хидроизолационни покрития.Армировъчна мрежа за хидроизолации

Мрежа с ширина 100 см. Стъклофибърна мрежа за площно усилване на хидроизолационни покрития (еластична мембрана ISOFLEX), специално за случаи, при които има наличие на много пукнатини.
Тежест: около 65 гр./м.2.
Каре: 1 мм. x 2 мм.

Българската фирма Теразид произвежда „ уплътнителна лента за хидроизолация “. Влага се в хидроизолационния слой при оформяне на ъгъл стена/стена и стена/под.

ПОЛИЕСТЕРЕН ПЛАТ Полиестерен плат за хидроизолации

Полиестерен-геотекстил за усилване на хидроизолационни покрития

Тънък полиестерен плат с тежест 30 гр./м.2. Използва се за усилване на различните хидроизолационни покрития, като ISOFLEX, AQUAMAT-ELASTIC и др.

Ленти с ширина 10 см.
Лентите са за локално усилване на различни хидроизолационни покрития, прилагани върху пукнатини, фуги и ъгли м/у подове и стени.

ВОДОСПИРАЩА ЛЕНТАВодоспираща лента за хидроизолации

Стъклофибърен плат на хидроизолационни покрития

Стъклофибърен плат с тежест 50 гр./м.2. Подходящ за усилване на различни хидроизолационни покрития (ISOFLEX, ISOFLEX-T25, ISOFLEX-PU и др.).

Comments are closed.