Окислен битум – характеристики, предимства и недостатъци

Модификатор – Окислен битум:

Описание на процеса „окисление“:

Изменение на свойствата на битума посредством „натоварване“ на молекулите на въглеводорода с атоми на кислорода, т.е. предизвиква се ускорено стареене с цел придаване на постоянни физикомеханични свойства на битума при определени температурни диапазони.

Изменение на характеристиките на битума при окисляване:

Характеристики на неокисления битум:

  • Температура на размекване : + 45 оС
  • Температура на трошене: – 20оС
  • Пенетрация : 180 единици

Характеристики на  окисления битум:

  • Температура на размекване: + 90 оС
  • Температура на трошене: -15оС
  • Пенетрация :  21 единици

 Предимства и недостатъци на материалите с модификатор-окислен битум:

предимства

•    Ниска цена. По-широк температурен диапазон.

•    Използване на специални добавки за подобрение свойствата на окисления битум.

•    Използваните окислителни инсталации обезпечават стабилност на свойствата на материалите.

недостатъци

•    Битумът в материала – вече е остарял (предизвикано).

•   Ниската еластичност на битумното вещество ограничава типовете основи за ремонт на покрива. (Само върху замазки и бетонни плочи)

Comments are closed.