Окислен битум – характеристики, предимства и недостатъци

Модификатор – Окислен битум:

Описание на процеса „окисление“:

Изменение на свойствата на битума посредством „натоварване“ на молекулите на въглеводорода с атоми на кислорода, т.е. предизвиква се ускорено стареене с цел придаване на постоянни физикомеханични свойства на битума при определени температурни диапазони. Още…

Воалит

Воалитите са битумни хидроизолационни материали с носеща основа стъклен воал. Основата е пропита и покрита двустранно със смес от конвенционален (тип 85/25) или частично модифициран с SBS битум и минерални пълнители.

СТРУКТУРА НА ВОАЛИТ

Хидроизолации - структура на воалит

  1. Полиетиленово фолио/минерална посипка
  2. Битумно покритие
  3. Носеща основа от стъклен воал
  4. Полиетиленово фолио Още…