Хидроизолационни битумни мушами

I. Класификация:

 Хидроизолационните материали се делят основно  на два вида:

1.    Битумни рулонни хидроизолации :

– Окислен битум – воалити;

– Модифициран битум :

 • APP модифициран битум
 • SBS модифициран битум.

2.    Хидроизолационни битумни продукти.

Хидроизолационните битумни мушами се произвеждат от:

 • окислен битум – използва се най-често при воалитите
 • битум, модифициран с полимери.

Като модификатор на битума най-често се използват два вида полимери: изкуствен  каучук SBS (стирол-бутадиен-стирол) и пластик APP (атактен полипропилен), изобретен в Италия. Още…

Окислен битум – характеристики, предимства и недостатъци

Модификатор – Окислен битум:

Описание на процеса „окисление“:

Изменение на свойствата на битума посредством „натоварване“ на молекулите на въглеводорода с атоми на кислорода, т.е. предизвиква се ускорено стареене с цел придаване на постоянни физикомеханични свойства на битума при определени температурни диапазони. Още…

Воалит

Воалитите са битумни хидроизолационни материали с носеща основа стъклен воал. Основата е пропита и покрита двустранно със смес от конвенционален (тип 85/25) или частично модифициран с SBS битум и минерални пълнители.

СТРУКТУРА НА ВОАЛИТ

Хидроизолации - структура на воалит

 1. Полиетиленово фолио/минерална посипка
 2. Битумно покритие
 3. Носеща основа от стъклен воал
 4. Полиетиленово фолио Още…

APP Модифицирани мушами

Рулонните изолации от битум модифициран с APP имат повишена топлоустойчивост от 130 – 150ºC, а тези от окислен битум само 70-80ºС. Това тяхно свойство позволява да се изпълняват хидроизолации на покриви по вертикални и силно наклонени повърхности. Така APP модифицираните битумни хидроизолации намират най-широко приложение при направата на хидроизолационна система на плоски стоманобетонни покриви. Идеално решение за работа в горещите летни дни – минимален риск от стичане и омекване при работа – предимство пред всички останали хидроизолации. Също така APP модифицираните битумни хидроизолации са подходящи за изпълнение на мостови хидроизолации при директно полагане на асфалтобетона върху тях,  което е немислимо за мушами от окислен битум. Стареенето на тези мушами се проявява 3-4 пъти по-бавно в сравнение с мушамите от окислен битум. Пукнатини в APP модифицираните битумни хидроизолации се появяват след 10 -15 г., както е при тези от окислен битум.

Структура на APP мушама:Хидроизолации - структура APP мушама

 1. Полиетиленово фолио/ минерална посипка
 2. АРР модифициран битум
 3. Носеща основа от нетъкан полиестерен филц
 4. Полиетиленово фолио Още…

SBS Модифицирани мушами

Представляват съчетание от висококачествен битум, термопластичен каучук стирол-бутадиен-стирол (SBS) с добавки от безвредни химикали. Те притежават всички свойства на пластомерните битумни мушами и допълнително отлична еластичност.

Голямата еласто-пластична деформация се запазва до отрицателни температури на полагане до – 35ºС. Това свойство на битумполимера е в основата на повишената пукнатиноустойчивост на SBS мушамите. Тези мушами имат много добра адхезия към предварително грундирани бетонави повърхности и затова намират широко приложение при направата на вертикални стени в основи при открит способ.

Структура на SBS мушами:Хидроизолации - структура SBS

 1. Полиетиленово фолио/ минерална посипка
 2. SBS модифициран битум
 3. Носеща основа от нетъкан полиестерен филц
 4. Полиетиленово фолио

Още…

Хидроизолация на мазе и подземни съоръжения

Подземни хидроизолации на сгради и съоръжения – обща информация

В повечето случаи подземните части на сградите и съоръженията контактуват с почвени слоеве, в които се намират почвени или филтриращи атмосферни води. Предпазването на конструктивните елементи и използваемите подземни помещения от действието на тези води се осъществява чрез подземните хидроизолации. В някои случаи подземните хидроизолации могат да предпазват подземните части на сградите и от води, които се показват във височина от водоносните почвени слоеве по капилярен път.   Още…

Видове защитни минерални посипки

1. Базалт-гранули (уникален със своята ниска топлообменност и перфектна UV защита)

2. Шисти(сланец) – базалтови люспи

3. Вермикулит

4. Гранит (кафяви гранули – не е препоръчителен, висока топлообменнност).

5. Асбагал (сиви, зелени, червени гранули).

Маркировка при рулонни хидроизолации

Маркировка на рулонните материали (при продуктите на Техноникол)

Унифлекс Е К  П

1. – тип на използваната основа:

 • О – органическа основа (картон);
 • Е – полиефирна основа – нетъкан полиестер;
 • Т – скелетна стъклотъкан-стъклоплатно;
 • С – мека стъклотъкан;
 • Х – стъклен воал. Още…