APP Модифицирани мушами

Рулонните изолации от битум модифициран с APP имат повишена топлоустойчивост от 130 – 150ºC, а тези от окислен битум само 70-80ºС. Това тяхно свойство позволява да се изпълняват хидроизолации на покриви по вертикални и силно наклонени повърхности. Така APP модифицираните битумни хидроизолации намират най-широко приложение при направата на хидроизолационна система на плоски стоманобетонни покриви. Идеално решение за работа в горещите летни дни – минимален риск от стичане и омекване при работа – предимство пред всички останали хидроизолации. Също така APP модифицираните битумни хидроизолации са подходящи за изпълнение на мостови хидроизолации при директно полагане на асфалтобетона върху тях,  което е немислимо за мушами от окислен битум. Стареенето на тези мушами се проявява 3-4 пъти по-бавно в сравнение с мушамите от окислен битум. Пукнатини в APP модифицираните битумни хидроизолации се появяват след 10 -15 г., както е при тези от окислен битум.

Структура на APP мушама:Хидроизолации - структура APP мушама

  1. Полиетиленово фолио/ минерална посипка
  2. АРР модифициран битум
  3. Носеща основа от нетъкан полиестерен филц
  4. Полиетиленово фолио Още…