Хидроизолация на мазе и подземни съоръжения

Подземни хидроизолации на сгради и съоръжения – обща информация

В повечето случаи подземните части на сградите и съоръженията контактуват с почвени слоеве, в които се намират почвени или филтриращи атмосферни води. Предпазването на конструктивните елементи и използваемите подземни помещения от действието на тези води се осъществява чрез подземните хидроизолации. В някои случаи подземните хидроизолации могат да предпазват подземните части на сградите и от води, които се показват във височина от водоносните почвени слоеве по капилярен път.   Още…

SBS Модифицирани мушами

Представляват съчетание от висококачествен битум, термопластичен каучук стирол-бутадиен-стирол (SBS) с добавки от безвредни химикали. Те притежават всички свойства на пластомерните битумни мушами и допълнително отлична еластичност.

Голямата еласто-пластична деформация се запазва до отрицателни температури на полагане до – 35ºС. Това свойство на битумполимера е в основата на повишената пукнатиноустойчивост на SBS мушамите. Тези мушами имат много добра адхезия към предварително грундирани бетонави повърхности и затова намират широко приложение при направата на вертикални стени в основи при открит способ.

Структура на SBS мушами:Хидроизолации - структура SBS

  1. Полиетиленово фолио/ минерална посипка
  2. SBS модифициран битум
  3. Носеща основа от нетъкан полиестерен филц
  4. Полиетиленово фолио

Още…