Хидроизолация на мазе и подземни съоръжения

Подземни хидроизолации на сгради и съоръжения – обща информация

В повечето случаи подземните части на сградите и съоръженията контактуват с почвени слоеве, в които се намират почвени или филтриращи атмосферни води. Предпазването на конструктивните елементи и използваемите подземни помещения от действието на тези води се осъществява чрез подземните хидроизолации. В някои случаи подземните хидроизолации могат да предпазват подземните части на сградите и от води, които се показват във височина от водоносните почвени слоеве по капилярен път.   Още…

Хидроизолация за основи и резервоари

Видове хидроизолации за основи и резервоари

Хидроизолационните материали за основи и резервоари са на циментова основа с добавки за водоплътност. Такъв продукт е  Sika® Topseal 107 Elastic или Aquamat – Elastic от Isomat. Topseal или Aquamat  може да бъде използван при водно налягане (позитивно или негативно) или при влага, в стари и нови конструкции, вертикално или хоризонтално; за мазета, за резервоари за вода, подземни гаражи, специални съоръжения, тунели, плувни басейни, пречиствателни станции. Topseal  е подобен на бетона и става неразделна част от повърхността, където е положен. Високата му адхезия позволява използването му при негативно водно налягане. Още…

Хидроизолационни битумни мушами

I. Класификация:

 Хидроизолационните материали се делят основно  на два вида:

1.    Битумни рулонни хидроизолации :

– Окислен битум – воалити;

– Модифициран битум :

  • APP модифициран битум
  • SBS модифициран битум.

2.    Хидроизолационни битумни продукти.

Хидроизолационните битумни мушами се произвеждат от:

  • окислен битум – използва се най-често при воалитите
  • битум, модифициран с полимери.

Като модификатор на битума най-често се използват два вида полимери: изкуствен  каучук SBS (стирол-бутадиен-стирол) и пластик APP (атактен полипропилен), изобретен в Италия. Още…

Течни хидроизолации

СнимкаОписание
Хидроизолация Aquamat 33 кг. FLEX - сивХидроизолация Aquamat 33 кг. FLEX - сив
Описание: Гъвкава, хидроизолационна запечатка с 2 компонента. Подобна на AQUAMAT, но е по- подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат пукнатини, поради свивания и раширения или вибрации. Идеален за хидроизолация на повърхности които ще се покрият с плочки, термоизолациони плоскости, подземни басейни и др. Идеално за резервоари за питейна вода по W-347, EPA 330.5 и EPA 110.2.

Цвят: сив

Разходна норма: 2-4 кг./м.2.

Опаковка: 33кг./18 кг.
Хидроизолация Битумна IgolflexХидроизолация Битумна Igolflex 101 - 32 л. (Sika)

Мазана двукомпонентна хидроизолация, срещу пропускане на вода без напор.
Хидроизолация битумна Мастик Техномаст - 20 л.Хидроизолация битумна Мастик Техномаст - 20 л.
Описание: Еластична, хидроизолационна запечатка с 2 компонента. Образува се от една суха смес на циментова основа (компонент A) и течна смола (компонент B). Подобна на AQUAMAT, но по- подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат пукнатини,поради свивания и раширения или вибрации. Идеален за термоизолациони плоскости, тераси, басейни, тунели и др. Както и за хидроизолация под керамични плочки, в комбинация с еластичното лепило за плочки Isomat® AK-ELASTIC.
Цвят: Сив, бял.
Разходна норма: 2-4 кг./кв.м.
Опаковка: 35 кг./18 кг./7 кг.
Хидроизолация двукомпенентна Aquamat Elastic (А+В)Хидроизолация двукомпенентна Aquamat Elastic (А+В) - 35 кг. сив (Isomat)
Описание: Еластична, хидроизолационна запечатка с 2 компонента. Образува се от една суха смес на циментова основа (компонент A) и течна смола (компонент B). Подобна на AQUAMAT, но по- подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат пукнатини,поради свивания и раширения или вибрации. Идеален за термоизолациони плоскости, тераси, басейни, тунели и др. Както и за хидроизолация под керамични плочки, в комбинация с еластичното лепило за плочки Isomat® AK-ELASTIC.
Цвят: Сив, бял.
Разходна норма: 2-4 кг./кв.м.
Опаковка: 35 кг./18 кг./7 кг.
Хидроизолация двукомпонентна Top-Seal 107 (A+B) - 25 кг. сив (Sika)Хидроизолация двукомпонентна Top-Seal 107 (A+B) - 25 кг. сив (Sika)
Описание: SikaTop Seal 107 е двукомпонентен, готов за употреба строителен разтвор с нисък модул на еластичност, на база цимент, модифициран със специални синтетични полимери и микросилиций, съдържащ химически добавки. Може да бъде армиран
с алкално-устойчива мрежа от фибро стъкло за хидроизолация на основи, изпитващи напрежения на огъване.
Области на приложение SikaTop Seal 107 е продукт за многостранно приложение, способен да издържа високо положително хидростатично налягане и ниско отрицателно налягане.
Основните области на приложение са:
хидроизолация и защита на хидравлични конструкции като: водосборници, резервоари, плувни басейни, бетонни тръбопроводи, мостове, канали;
вътрешна хидроизолация на тухлени и каменни зидове, стоманобетонни стени и подове в сутерени за защита от проникване на влага;
защитно изолационно покритие на балкони, тераси, малки бетонни покриви, като защитно покритие на други бетонни повърхности против неблагоприятни атмосферни въздействия
Хидроизолация двукомпонентна Top-Seal 107 Elastik (A+B) - 25 кг. сив (Sika) Хидроизолация двукомпонентна Top-Seal 107 Elastik (A+B) - 25 кг. сив (Sika)
Хидроизолация двукомпонентна Хидрозид (A+B) - 25 кг. сив (Теразид)Хидроизолация двукомпонентна Хидрозид (A+B) - 25 кг. сив (Теразид)
Хидроизолация двукомпонентна Хидрозол (А+B) - 32.5 кг. сив (Марисан)Хидроизолация двукомпонентна Хидрозол (А+B) - 32.5 кг. сив (Марисан)
Хидроизолация еднокомпонентна AquamatХидроизолация еднокомпонентна Aquamat - 5 и 25 кг. сив (Isomat)
Хидроизолация еднокомпонентна MonoSeal 101 - 25 кг. сивХидроизолация еднокомпонентна MonoSeal 101 - 25 кг. сив (Sika)
Хидроизолация еднокомпонентна SikaSeal 200 Migrating - 25 кг. сив (Sika)Хидроизолация еднокомпонентна SikaSeal 200 Migrating - 25 кг. сив (Sika)
Хидроизолация Еднокомпонентна гъвкава CL51 - 15 кг. (Церезит)Хидроизолация Еднокомпонентна гъвкава CL51 - 15 кг. (Церезит)
Хидроизолация еластична за покрив IsoflexХидроизолация еластична за покрив Isoflex - 1 и 5 кг. (Isomat)
Хидроизолация мазана Baumacol PrооfХидроизолация мазана Baumacol Prооf - 7 кг. (Баумит)
Описание: Несъдържащо разтворители, водонепропускливо, цветно, еднокомпонентно, трайноеластично хидроизолационно покритие. За безшевно и безфугово хидроизолиране директно под керамичното покритие, срещу безнапорно течаща вода в мокри помещения, душкабини, бани. За вътрешно приложение. Предварително грундиране с Баумит Грунд. Дебелина на слоя: минимум 1 - 2 мм. Цвят: жълт.

Разход: ок.1.5 кг/кв.м. на 1 мм дебелина на слоя
Опаковка:
Кофа 7 кг.
Хидроизолация мазана GT11Хидроизолация мазана GT11 - 5 и 25 кг. (Теразид)
Описание:
Хидроизолационна смес в готов за нанасяне вид и възможност за лесно полагане. Предназначена е за хидроизолация на всички елементи от сградата, с изключение на плоски покриви, подложени на директно слънчево греене, като осигурява гъвкав и без фуги защитен слой.
Прилага се в различни части на вътрешни помещения под керамични настилки и облицовки /бани, перални и мокри помещения и други/. Също така за изолация на основи и стени под нивото на терена на битови и промишлени сгради като защита от капилярна влага и високо ниво на подпочвени води, а също за изолация в декоративни басейни, цветарници и други.
Хидроизолационният продукт "ТЕРАЗИД GТ-11" е приложим за хоризонтални и вертикални повърхнини, покрива фини пукнатини и е с отлична адхезия към различни строителни основи: бетон, циментопясъчни замазки, вароциментови мазилки, етернитови плоскости и други. Изолационният слой подлежи на боядисване с алкидни бои след окончателното си изсъхване.
Цимент свръхбързовтвърдяващ AquafixЦимент свръхбързовтвърдяващ Aquafix - 1 кг. (Isomat)
Описание: Гъвкава, хидроизолационна запечатка с 2 компонента. Подобна на AQUAMAT, но е по- подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат пукнатини, поради свивания и раширения.
Течно фолио 1 KS Мурексин - 7 кгТечно фолио 1 KS Мурексин - 7 кг
Описание: Еднокомпонентно, безшевно и безфугово хидроизолационно покритие за вътрешни помещения, бани и душкабини. Минимална дебелина на слоя - 2 мм. Несъдържащо разтворители, водонепропускливо,еднокомпонентно, трайноеластично хидроизолационно покритие за безшевно и безфугово полагане. Нанася се с валяк.
Приложение: Само за вътрешно приложение. За безфугово хидроизолиране срещу безнапорно течаща вода директно под керамичното покритие в мокри помещения, душкабини и бани.
Разход: ок. 1,5 кг/м? за мм дебелина на слоя.

Спомагателни материали за хидроизолация

Спомагателните хидроизолационни материали:

  • Армировки:

АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА

Стъклофибърна мрежа за усилване на хидроизолационни покрития.Армировъчна мрежа за хидроизолации

Мрежа с ширина 100 см. Стъклофибърна мрежа за площно усилване на хидроизолационни покрития (еластична мембрана ISOFLEX), специално за случаи, при които има наличие на много пукнатини.
Тежест: около 65 гр./м.2.
Каре: 1 мм. x 2 мм.

Още…

Рулонни хидроизолации

Ако проявявате интерес, може да отправите запитване за количество, или направо да поръчате рулонна хидроизолация. След попълване на запитването или поръчката обучен консултант ще се свърже с вас.

СнимкаОписаниеСтара цена с ДДСПромоционална цена с ДДС
  Турска мушама:

Мушама покривнаМушама покривна - 14 кв. м.
8.13 лв. 6.68 лв.

Мушама покривнаМушама покривна - 14 кв. м. със зебло13.30 лв. 10.93 лв.

 Основа Стъклен воал:
Хидроизолация стъклен воалХидроизолация воалит стъклен воал без посипка 2 кг./кв.м. - 10 кв. м.(Аквастопер)28.36 лв. 26.08 лв.

Хидроизолация стъклен воалХидроизолация воалит стъклен воал без посипка 2.5 кг./кв.м. - 10 кв. м. - Tecnoflex (Index)
35.10 лв. 32.86 лв.

Хидроизолация стъклен воалХидроизолация воалит стъклен воал без посипка 3 кг./кв.м. - 10 кв. м.(Аквастопер) 29.40лв. 27.52 лв.

Хидроизолация стъклен воалХидроизолация воалит стъклен воал без посипка 3.0 кг./кв.м. - 10 кв. м. - Tecnoflex (Index)39.76 лв. 37.20 лв.

Хидроизолация стъклен воалХидроизолация воалит стъклен воал без посипка 4.0 кг./кв.м. - 10 кв. м. - Tecnoflex ( Index)51.46 лв. 48.16 лв.

Хидроизолация стъклен воалХидроизолация воалит стъклен воал с посипка 3.5 кг./кв.м. - 10 кв. м. сива (Аквастопер) 39.28 лв. 36.77 лв.

Хидроизолация стъклен воалХидроизолация воалит стъклен воал с посипка 3.5 кг./кв.м. - 10 кв. м. сива - Tecnoflex (Index)44.40 лв. 41.56 лв.

Хидроизолация стъклен воалХидроизолация воалит стъклен воал с посипка 4 кг./кв.м. - 10 кв. м. червена (Аквастопер) 36.90 лв. 33.95 лв.

Основа Полиестер:
Хидроизолация полиестерХидроизолация полиестер без посипка 3 кг./кв.м. - 10 кв.м. - Monoflex ( Index)45.60 лв. 42.69лв.

Хидроизолация стъклен воалХидроизолация полиестер без посипка 4.0 кг./кв.м. - 10 кв. м. (Аквастопер) 41.86 лв. 39.17 лв.


Хидроизолация полиестерХидроизолация полиестер без посипка 4.0 кг./кв.м - 10кв.м. - Monoflex ( Index)56.10 лв. 52.52 лв.

Хидроизолация полиестерХидроизолация полиестер с посипка 3.5 кг./кв.м - 10кв.м. сива - Monoflex (Index)50.24 лв. 47.04 лв.

Хидроизолация стъклен воалХидроизолация полиестер с посипка 4.0 кг./кв.м. - 10 кв. м. сива (Аквастопер) 42.60 лв. 39.88 лв.

Хидроизолация полиестерХидроизолация полиестер с посипка 4.0 кг./кв.м. - 10 кв.м. сива - Monoflex (Index)56.10 лв. 52.51 лв.

Хидроизолация стъклен воалХидроизолация полиестер с посипка 4.5 кг./кв.м. - 10 кв. м. сива (Аквастопер) 49.20 лв. 46.06 лв.

Хидроизолация полиестерХидроизолация полиестер с посипка 4.5 кг./кв.м. - 10 кв.м. сива - Monoflex (Index)60.90 лв. 57.00 лв.

Untitled

Окислен битум – характеристики, предимства и недостатъци

Модификатор – Окислен битум:

Описание на процеса „окисление“:

Изменение на свойствата на битума посредством „натоварване“ на молекулите на въглеводорода с атоми на кислорода, т.е. предизвиква се ускорено стареене с цел придаване на постоянни физикомеханични свойства на битума при определени температурни диапазони. Още…

Маркировка при рулонни хидроизолации

Маркировка на рулонните материали (при продуктите на Техноникол)

Унифлекс Е К  П

1. – тип на използваната основа:

  • О – органическа основа (картон);
  • Е – полиефирна основа – нетъкан полиестер;
  • Т – скелетна стъклотъкан-стъклоплатно;
  • С – мека стъклотъкан;
  • Х – стъклен воал. Още…

Кои материали са подходящи при хидроизолация на тераса

Хидроизолационни материали за тераси и стени

Хидроизолационните материали за тераси и стени са водоустойчиви материали на база висококачествени, еластомерни смоли, предлагащи качествено хидроизолиране и висока еластичност.

Продуктът Sikalastic®-400N Elastic (Алтернативата е Isoflex от Isomat) е готов за използване, водонепропусклив течен материал за хидроизолация на плоски покриви, стени, балкони. След полагането на материала се получава водонепропусклива мембрана с висока еластичност, без фуги и пукнатини. Още…