Спомагателни материали за хидроизолация

Спомагателните хидроизолационни материали:

  • Армировки:

АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА

Стъклофибърна мрежа за усилване на хидроизолационни покрития.Армировъчна мрежа за хидроизолации

Мрежа с ширина 100 см. Стъклофибърна мрежа за площно усилване на хидроизолационни покрития (еластична мембрана ISOFLEX), специално за случаи, при които има наличие на много пукнатини.
Тежест: около 65 гр./м.2.
Каре: 1 мм. x 2 мм.

Още…